Saturday, 12 August 2017

"AKAL ADALAH CAHAYA KETUHANAN"

"AKAL ADALAH CAHAYA KETUHANAN"
Arasy ertinya muka; pada hakikatnya wadah persidangan zat,, iaitu berada di kepala dan di dada kita...
Kursi ertinya tempat duduk; pada hakikatnya tempat duduk zat,, iaitu berada pada otak dan jantung kita...
Luh mahfuz / luh kalam ertinya luh tempat mahfuz dijaga; pada hakikatnya adalah sifat-sifat zat.. tempatnya berada di jasad.. Jadi yang dimaksudkan puncak hidup itu ialah berada di badan kita peribadi...
Mizan ertinya timbangan; pada hakikatnya pertimbangan zat yang berada di penglihat, pendengar, pencium, pengrasa dan perkataan,, maksudnya mengatakan terhadap pertimbangan hidup kita yang berada di seluruh panca indera...
Maka yakinlah kita sekarang ini,, tidak ada yang perlu kita ragukan lagi: kerana syak dan ragu itu adalah musuh kemerdekaan akal..,,
Fahamkanlah.

No comments:

Post a Comment