Monday, 19 March 2018

CINTA KETUHANAN

CINTA KETUHANAN
=================
Ahli Makrifat itu tidak mempunyai makrifat jika ia tidak mengenal Allah dari segala
sudut dan dari segala arah mana saja ia menghadap. Ahli Hakikat hanya ada satu arah iaitu ke arah Yang Hakiki itu sendiri. “Ke mana saja kamu memandang, di situ ada Wajah Allah” (Al-Qur-an)
________________________________________________
“Ke mana saja kamu memandang”, sama ada dengan deria atau akal atau khayalan, maka di situ ada Wajah Allah”.
________________________________________________
Persoalan kita kenal dan tahu berkenaan ahli makrifat dan apakah makrifat itu tidak timbul di sini. Petah berkata-kata dan cekap dalam berhujah berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan mereka tidak diperlukan di sini.
________________________________________________
Apa yang perlu di sini adalah kesedaran diri kita berkenaan pekerjaan dan keadaan mereka. Mereka cuma ada satu pandangan sahaja yakni “Ke mana saja kamu memandang, di situ ada Wajah Allah”
________________________________________________
Tahu dan boleh tidak sama dengan “yang sedar diri”. Yang sedar kepada pekerjaan diri mereka dan yang sedar dengan keadaan diri mereka.
________________________________________________
Apabila diminta mereka berkata, maka mereka akan bertutur mengikut pekerjaan diri mereka dan mengikut keadaan diri mereka. Bukan dengan sangka-sangkaan ilmunya, bukan dengan cerita itu dan cerita ini, tetapi disampaikan mengikut kesedaran berkenaan pekerjaan dirinya dan keadaan dirinya.
________________________________________________
Mereka berkata dalam keadaan sedar diri dan bertutur dengan bahasa pekerjaan dan keadaan dirinya.
________________________________________________
Ini bukanlah soal Mengenal Allah apabila hijab itu tersingkap, tetapi adalah soal MengenalNya dalam hijab itu sendiri……….Kesempurnaan adab itu ialah memerlukan hijab itu dipelihara………
________________________________________________
Berhadapan dengan yang buta tidaklah perlu kebenaran itu dipertahankan. Tidak usah berhujah, jauh sekali daripada berjidal kerana itu adalah hal-ahwal mereka yang buta. Biarkan si buta melalak-lalak mempertikaikan barang yang kita miliki. Walau bagaimana kita susun aturkan perihal barang milik kita dengan kata-kata yang benar, si buta akan tetap tidak akan dapat nampak “barang pesaka’ yang kita simpan. Kefahaman mereka berkenaan barang pesaka ini tidak sama dengan mata yang melihat dan menyaksikan keujudannya. Bersabarlah dengan lidah yang kelu tanpa bahasa.
________________________________________________
Jika pemberian yang sedikit itu sudah kita hilang kesabaran diri, bagaimana mungkin untuk menanggung sesuatu yang lebih besar.karna syariat itu umpama klas 1SD jadi sampe kapan anda akan duduk di klas 1 tersebut..Di karenainilah kbanyakan org yang panatik kpada ilmu hakikat yang kadang"org megeritiknya bahkan ada yg berkata GA BAIK TUAK ANDA PAPARKAN ILMU INI KPADA UMUM.YANG BAIK ANDA PAPARKN HANYALAH SYARIAT. Bila perlu saya akan kupas habis BIAR ANDA PADA TELANJANG SEMUA.ini sudah dekat"mau mati maru mau terhegeh-egeh untok kenal Allah...sonooooo tuh LOBANG SEMAK.mnunggumu..
___________________
(Tuak Lombok ilahi)

PERTEMUAN DUA SAMUDERA

PERTEMUAN DUA SAMUDERA
Majma’al Bahrain
Majma’al Bahrain adalah Pertemuan dua lautan
"Laa syariati fii haqioti batiila, Laa haqiqoti fii syariati atiila"
"Hakekat tanpa syariat adalah Batal, Syariat tanpa hakekat adalah kosong".
"Kulit tanpa isi adalah Kosong, Isi tanpa kulit adalah Batal"
____________________________________________________
"Ahli kuliti mestinya mendalami isi-I"
"dan ahli bathin-i mestinya menghiasi diri dengan kulit-ti"
Pertemuan dua lautan antara syariat dan hakekat,
Pertemuan dua lautan antara pikir dan dzikir,
Pertemuan dua lautan antara akal dan rasa,
____________________________________________________
apakah sesuatu itu memiliki NILAI IBADAH,
ataukah hanya ADAT atau KEBIASAAN saja,
hanya TAMPAKnya saja,
atau hanya GAMBARnya saja sebagai GAMBAR IBADAH.
Maka ingatlah sabda Nabi,
____________________________________________________
"Innamal a'malu bi niat"
"sesungguhnya amal itu bersama niat".
Maka yang membedakan sesuatu itu termasuk IBADAH atau hanya TAMPAKnya saja ibadah, adalah NIATnya.
____________________________________________________
Apabila NIATnya :"Semata-mata menjalankan PERINTAH ALLOH", maka semua apa yang kita lakukan adalah Ibadah. dan sebaliknya,seandainya niat kita ternyata adalah selain itu,maka meskipun wujudnya, atau gambarnya atau tampaknya ibadah,
tetapi NILAI Ibadahnya adalah tidak ada.
Syahadat adalah bentuk Ibadah,
Sholat adalah bentuk Ibadah,
Puasa adalah bentuk ibadah,
Zakat adalah bentuk Ibadah,
Haji adalah bentuk Ibadah,
____________________________________________________
Tetapi seandainya bentuk-bentuk Ibadah tersebut tidak kita niatkan"SEMATA-MATA karena MENJALANKAN PERINTAH ALLOH",maka apa-apa yang kita kerjakan hanyalah BENTUKnya saja,
hanyalah GAMBARnya saja,
hanyalah TAMPILANnnya,
tidak ada nilai ibadahnya saja.
atau KOSONG MELOMPONG.
____________________________________________________
Maka ingatlah sabda ,Nabi
Qola Rosululloh SAW,"Nanti akan banyak umatku yang sholat tapi sebenarnya tidak sholat,Puasa tapi sebenarnya tidak puasa melainkan hanya mendapaqtkan lapar dan dahaga saja"
____________________________________________________
Inilah yang diancam oleh Alloh "Neraka weil",
diterangkan dalam ayat,
"Fawailulil musholin",
"Neraka weil bagi orang yang sholat"
Dan Perhatikanlah,
Makan diperintahkan oleh Alloh di Qur'an,
____________________________________________________
minumpun juga diperintahkan oleh Alloh di Qur'an,
( "Kulu wa asrobu","makanlah dan minumlah").
Tetapi apabila kita makan dan minum karena lapar dan haus, dan TIDAK DISADARI atau DINIATKAN bahwa makan dan mimum kita adalah karena menjalankan PERINTAH ALLOH,maka itu hanyalah makan dan minum karena kebiasaan, 
____________________________________________________
Karena ADAT saja.
Kosong dari nilai ibadah.
Tetapi apabila kita niatkan SEMATA-MATA karena MENJALANKAN PERINTAH ALLAH, maka makan dan minum kita akan menjadi IBADAH atau memiliki NILAI IBADAH.
____________________________________________________
Maka jagalah, dan perhatikanlah masalah NIAT,
letakkan kesadaran pada SEMATA-MATA MENJALANKAN PERINTAH ALLAH.bukan yang lainnya.
"Sesungguhnya Nabi Muhammad, sedetikpun tidak pernah pututs hubungannya dengan Allah SWT"anda bagaimana....
___________________
(Tuak Lombok ilahi)

Ilmu itu bagaikan Lautan.

Ilmu itu bagaikan Lautan.
===================
KArna Di dlm Bahasa makrifat adalah bahasa nurani, dimana kesaling pengertian, kasih sayang dan cinta,sedih gembira meluncur tanpa kata2 dan tanpa suara2 namun tertangkap oleh sebuah kelembutan jiwa..
______________________________________________
dalam bahasa makrifat itulah sirr Allah meluap membanjiri segenap ruang dan waktu..dalam bahasa makrifat engkau tak harus bertatap muka dahulu denganku, berkenalan dahulu denganku, namun nyata adanya cinta itu mengalir kedalam hatimu dan kesejukan engkau rasakan...
______________________________________________
tutuplah mulutmu, tutup matamu, tutup telingamu,tutup oplosanmu
jangan difikirkan tapi dirasakan.barulah engkau mendapatiku sangat dekat,
bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri.
______________________________________________
Karna Ilmu bagaikan lautan luas tiada bertepi,
engkau mungkin seperti orang yang sibuk menimbanya seember demi seember,
hingga ember terakhir saat menjelang ajalmu.
Sebanyak apapun hasil menimbamu,
semuanya tetaplah hanya sedikit,
sebagiannya tercecer didaratan dan
sebagian lagi menguap ke udara.
______________________________________________
Buang saja embermu,
buka pakaianmu,
telanjang,
lalu ceburkan dirimu kedalam lautan
dan larut didalamnya,
begitu adalah perkara yang lebih asyik,
tatkala engkau telah menjadi lautan itu sendiri.
___________________
(Tuak Lombok ilahi)

fb t l i

Barang siapa sholat, maka hendak-lah tahu hal ini :
Yang berbuat hanya Allah fana pada Sifat
Yang hidup hanya Allah fana kepada Dzat
Dzahir sifat Allah dan yang sebenar-benar sifat kita yaitu Allah ,Dzahir dzat Allah yaitu dzat kita yang batin
____________________________________________
Bahwa, Tiada yang maujud hanya Allah.
Syahadat itu saksi, yang disaksi ILLAHA itu Tuhan, dan ILLALLAH itu Esa.
Saksi itu ikral dengan lidah,
yang dipersaksi tilik dalam hati,
mengaku saksi badan
tempat bersaksi Tuhan HAQ Subhana watala.
____________________________________________
Karena..
ASYHADU itu tubuh kita
ALLA itu darah kita
ILAAHA itu Nyawa kita
ILLALLAH itu rupa kita sendiri dengan dirinya.
____________________________________________
“ASYHADU ALLA ILLAHA ILLALLAH = U = MUHAMMADAR RASULULLAH”“U” itulah kesempurnaan syahadat,
Naik nafas.. turun nafas.. mesrakan.
____________________________________________
Menilik…
Yang diumpamakan cermin itu badan kita, dan yang diumpamakan menilik cermin itu kembalilah pandang yang cermin itu kepada yang menilik.
____________________________________________
Berdiri sholat ingat hati akan Allah taala
AKU rahasia yang memerintah ruh
Ruh memerintah hati
Hati memerintah tubuh
Berdiri sembahyang itu Allah jua yang ada yang esa sendirinya
Tiada dua..
Allah memuji dirinya sendiri
Itulah fana kita
Tiada kita lagi bertubuh batin dan dzahir
Hanya Allah taala bertubuh Muhammad batin dan dzahir
____________________________________________
Muhammad itulah rahasia atau sirr
Di dalam sirr itu AKU (Allah)
Itulah hakekat Takbir ratul ihram
____________________________________________
Tatkala mengatakan ALLAHUAKBAR maka :
Yang mengatakan Allahu Akbar itu Muhammad dan yang empunya kata itu Dzat Allah Subhanahuwatala
____________________________________________
Tatkala mengatakan AlLLAHU AKBAR maka :
Allah itu Dzatnya dan Muhammad itu sifatNya.
“USHOLLI HAQQI MUHAMMADIN SAW”
“ALLAH…….. HU.. AKBAR”
____________________________________________
ALLAH (Dzat Allah bagi diri, Sifat Allah bagi Rupa, Asma Allah bagi nama, Af’al Allah bagi kelakuan)
AKBAR (Hayat itu hidup, Ilmu itu tahu, Kodrat itu kuasa, Iradat itu berkehendak)
____________________________________________
Nyawa sholat = Takbir ratul Ihram
Nafas sholat = Niat
Kepala sholat = Fatihah
Tubuh sholat = Tuma’ninah
Tangan sholat = sujud
Telinga sholat = setengah qiyam ruku
Kaki sholat = salam
Nasehat tuak kurangi makan BLACAAN biar ga goblok..
Kalau jangkok masih mndigan..bahahaha mardekaaa...
___________________
(Tuak lombok ilahi)

MANDI SYAHADAT

MANDI SYAHADAT
===============
Setiap umat islam sangat di anjurkan memelihara kesucian secara lahir maupun bathin ( suci jasmani dan rohani ) agar selalu terpelihara dari perbuatan syetan,iblis,maupun jin yang terkutuk.
_______________________________________________________
Allah Swt Berfirman ( Q.S.2.Al - Baqorah)
Innallaha yuhibbut tawwabiina wa yuhibbul mutatohhiriin
Artinya : sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri
_______________________________________________________
Naaaah Ayat tersebut di atas menjadi dasar hokum bahwa bersuci atau thaharah penting dan utama. Bersuci mencakup dua hal,yakni bersuci dari hadast dan najis. Suci dari hadast dan najis menjadi syarat mutlak sahnya ibadah shalat. Selain berhadast seseorang menjadi batal atau tidak sah ibadah shalatnya kalau ia dalam keadaan junub,demikian juga wanita yang haid, Tidak di wajibkan bagi seorang mu’min laki-laki maupun perempuan melaksanakan shalat sebelum mereka suci dari hadast dan najis. Kecuali mereka telah suci dengan cara mandi wajib atau mandi jinabat.
_______________________________________________________
Diluar mandi wajib ada mandi lain yang sudah popular dan dilaksanakan oleh sebagian umat muslim yaitu mandi sebelum shalat jum’at,sebelum shalat Idul fitri dan Idul Adha. Dalam Khazanah keilmuan Islam ada mandi yang semisal dengan itu,Namanya mandi syahadat,yaitu mandi membuang sial.
_______________________________________________________
Keutamaan mandi syahadat selain membersihkan kotoran maupun najis dari seluruh anggota tubuh juga mensucikan rohani dari pengaruh,gangguan dan godaan syetan terkutuk. Sehingga orang yang mandi syahadat akan terpelihara dari penyakit rohani seperti sombong,iri hati,dengki,hasud,syirik,zalim,musyrik,dan masih banyak lagi dalil yang menjadi dasar “mandi syahadat” atau mandi membuang sial.
_______________________________________________________
Ini lagi Firman Allah Swt ( Q.S.38.As-Shad:41-42 )
…annii massaniya asysyaythaanu binushbin wa'adzaabi. urkudh birijlika haadzaa mughtasalun baaridun wasyaraabun
Ini Artinya : Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Hantamkanlah kakimu. inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum
_______________________________________________________
Ayat itu turun berkenaan dengan nabi ayub As saat ditimpa mudharat/penyakit,kemudian dia pun menyeru tuhannya. Maka turunlah perintah kepada ayub untuk mandi. Dan setelah ia mandi,penyakitnya disembuhkan Allah Swt. Dalam ilmu tasawuf mandi seperti yang di lakukan Nabi Ayub As itu disebut mandi syahadat atau mandi membuang sial. Demikian ayat yang menjadi dasar mandi syahadat.
_______________________________________________________
Ini Manfaat lain dari mandi syahadat selain mebuang sial adalah :
1.Mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki kadar keimanan.
2.Membuka aura atau penutup dalam diri.
3.Menghilangkan penyakit kejiwaan seperti stress,gila atau hilang ingatan.
4.Membuang sial atau mengubah nasib.
5.Mempermudah segala urusan.
6.Menyembuhkan penyakit jasmani.
_______________________________________________________
Ini TATA CARA MANDI
1.Niat Mandi Syahadat
Niat mandi syahadat hendaknya di ucapkan di luar kamar mandi dan dalam keadaan aurat tertutup,karena ada ayat al-Quran yang di baca. Sedangkan membaca ayat Al-Quran dalam keadaan aurat terbuka dilarang. Batas aurat laki-laki sekurang-kurangnya tali pusar sampai lutut harus tertutup.Sedang aurat wanita sekurang-kurangnya menutup payudara sampai di bawah lutut.
_______________________________________________________
2.Lafadz Niat Mandi
A’uidzu billahi minas syaithaanir rajiim.Bismillah hirohmaanir rohiim. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, waasyhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahuma shalli’alla Muhammad wa ala’aali Muhammad, Annii massaniyasy syaithoni binusbiw wa’adzabi.Anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rohimiin, Nawaitu ghusla lirof’il was waasisy syayathiin-wal iblis-wal jinni-wal insi min syari maa kholaq, fardhan lillahi ta’allaa.
_______________________________________________________
INI Artinya :’aku berlindung kepada allah dari godaan syetan yang terkutuk.Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah dan Aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan ( rasul ) Allah. Ya Allah aku disentuh syetan dengan kepayahan dan siksaan. Ya Allah aku disentuh kemudharatan/penyakit,sedang engkau maha pengasih dari segala pengasih.
_______________________________________________________
Sengaja aku mandi/mandi syahadat untuk membersihkan dan mensucikan jasmani dan rohani dari segala kotoran dan penyakit dan juga menghilangkan godaan,gangguan dan pengaruh syetan,iblis,jin serta kejahatan makhluk ciptaan Allah semata-mata karena Allah Ta’ala”.
_______________________________________________________
3. Kesempurnaan Mandi
Cara mandi syahadat sama seperti mandi wajib,yakni menyiram/membasuh air ke seluruh anggota tubuh dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1.Membasuh kulit kepala
2.Membasuh lubang hidung
3.Membasuh telinga dan daun telinga
4.Mabasuh ketiak
5.Membasuh sekitar payudara ( bagi wanita )
6.Membasuh lubang pusar
7.Membasuh bagian vital ( kubul dan dubur )
8.Membasuh sela-sela jari kaki.
_______________________________________________________
Penting untuk diperhatikan bahwa melaksanaka mandi wajib dan mandi syahadat harus hati-hati dan teliti. Seluruh bagian anggota tubuh harus terbasuh air supaya mandinya tidak batal. Kalau mandinya batal maka batal pula ibadah shalatnya Pun janda juga sama batal shalatNya..heuheu
___________________
(Tuak Lombok ilahi)

Kehidufan Kita sekarang hudup Di jaman (NOW)

Kehidufan Kita sekarang hudup Di jaman (NOW)
=======================================
Ada satu Ayat"Ketika ayat ini diturunkan, daratan dan laut telah mengalami kerusakan, dan dinyatakan dengan tegas bahwa kerusakan itu akibat perbuatan manusia, bukan disebabkan oleh perilaku hewan atau yang lainnya.
Bahwa ternyata kerusakan di darat dan laut itu dibiarkan oleh Allah agar manusia (yang melakukan kerusakan itu) merasakan sebagian dari akibat perbuatannya.
_______________________________________________________
Untuk apa? Agar yang pernah melakukan kerusakan itu mendapat pelajaran untuk kembali kepada jalan yang benar. (maksudnya : yang akan merasakan akibat perbuatannya adalah yang pernah hidup pada masa lampau dan yang pernah berbuat kerusakan, bukan orang yang baru pertama kali dilahirkan di muka bumi ini)
_______________________________________________________
Bukankah Tuhan telah menyatakan bahwa Dia tidak merugikan manusia sedikitpun? Tidak mungkin manusia yang tidak tahu apa-apa dan tidak berbuat suatu kesalahan dikenakan azab oleh Allah, itu suatu tuduhan yang “keji” dan sifat itu sangat mustahil dimiliki Tuhan..
Sebaliknya, dengan sifat Rahman dan RahimNya, maka manusia yang jelas-jelas sudah melakukan “kerusakan di muka bumi” ketika dibangkitkan lagi hanya merasakan sebagian saja dari akibat perbuatannya.
_______________________________________________________
Manusia itu tidak merasakan seluruh akibat perbuatan buruknya.
Hal semacam inilah yang disebutkan pada ayat lain bahwa Tuhan itu memaafkan sebagian besar kesalahan manusia.
_______________________________________________________
Bahwa, manusia diperintah Tuhan untuk melakukan perjalanan di muka bumi.Pada ayat ini kita diperintah untuk memperhatikan akibat perbuatan buruk orang-orang yang hidup pada masa lalu.
Apa kata ayat tersebut?
Bahwa ada ayat yg artinya : banyaknya kerusakan di darat dan laut itu ternyata dilakukan oleh orang-orang Musyrik. orang-orang yang menyekutukan Tuhan.
_______________________________________________________
Orang yang menyekutukan Tuhan = Orang yang membuat kerusakan di bumi
Orang yang menyekutukan Tuhan bukanlah orang yang beribadah dan menyembah patung
“Karena kemusyrikan terkait erat dengan amal perbuatan manusia”.
Jika amalan itu merusak bumi, maka itu namanya tindakan “Syirik”.
Jika perusakan bumi itu merupakan perilaku seseorang, maka orang itu disebut sebagai orang “Musyrik” = menyekutukan Tuhan.
_______________________________________________________
Agar tidak terjerumus ke jurang kemusyrikan maka manusia diperintah untuk menghadapkan dirinya kepada Agama (cara hidup yang benar), yaitu : jalan hidup yang lurus yang tidak menimbulkan kerusakan dan merugikan orang lain dan dirinya sendiri.
_______________________________________________________
Jalan hidup yang demikian inilah yang disebut “ISLAM”
(Maksudnya : Islam adalah jalan selamat dunia + akhirat, jalan ini sifatnya universal jadi siapa saja orangnya yang mengunakan jalan ini dalam kehidupan aktual termasuk dia itu Yahudi = mau Kristen = mau Hindu = mau Buddha dia itu Islam jua)
_______________________________________________________
Bahwa : manusia harus berusaha berada di jalan yang lurus.
Dalam ayat lain disebut sebagai orang yang Bertakwa.
Usaha ini harus ditempuh sebelum datangnya hari dari Allah yang disebut sebagai “hari yang tidak dapat ditolak”.
_______________________________________________________
Hari apa gerangan?
Itulah hari Kematian dan sekaligus Kebangkitan bagi seseorang.
Seandainya dalam satu hari ini orang yang mati itu banyak, maka yang dibangkitkan/yang dilahirkan juga banyak, hal ini harus berjalan seimbang demi kelangsungan bumi ini.
Semua sudah tersedia dari awalnya, tidak di-kurangi dan tidak di tambah-tambah lagi, itu-itu juga dari awalnya…
_______________________________________________________
Yang mati = yang bangkit
Yang bangkit bisa jadi manusia juga..
Yang bangkit bisa jadi malaikat
Yang bangkit bisa jadi hewan
Yang bangkit bisa jadi tumbuh-tumbuhan
Yang bangkit bisa jadi mineral = gentayangan
Inilah adalah pilihan-pilihan, silahkan memilih sendiri….
_______________________________________________________
Di mana dibangkitkan?
Ya, di bumi ini!
Coba enteLihat kembali QS 7:25.
“Manusia dibangkitkan melalui kelahiran melalui ibunya masing-masing”
Dalam ayat ini mereka disebut menjadi terpisah-pisah.
_______________________________________________________
Dan, disebutkan pada ayat ini bahwa, mereka yang kafir akan menanggung perbuatan kekafirannya, yaitu, dilahirkan ditempat “yang sengsara”, sedangkan yang dahulunya berbuat amal saleh, maka akan dilahirkan di tempat yang penuh anugerah Tuhan Lupada di lahirkan dimana...?
_______________________________________________________
Coba anda perhatikan kata Musyrik dan Kafir, pada ayat didalm aquran ya cari sendiri....Kalau yang dirujuk itu sikap hidup, maka namanya “Musyrik”,. tapi, kalau yang dirujuk itu keyakinan dan tindakannya yang mengingkari kebenaran, maka namanya “Kafir”. Jadi, kafir itu tak ada kaitannya dengan agama yang dipeluk.
Agama apa saja yang dipeluknya, kalau ia mengingkari kebenaran dan melakukan kerusakan maka ia termasuk orang kafir!
_______________________________________________________
Allah tidak mencintai orang-orang yang ingkar.
Perhatikan pernyataan “tidak mencintai” = “Lรข Yuhibbu”
Ayat ini tidak boleh diterjemahkan menjadi tidak menyukai. Berbeda!
Allah tidak terlibat dalam suka atau tidak suka. Allah juga tidak terlibat dalam soal membenci atau tidak membenci.
Allah itu bersifat Mahabbah, mencintai hamba-Nya. Tetapi, kalau si hamba itu mengingkari-Nya, maka Dia tidak mencintainya.
_______________________________________________________
Apa bedanya “tidak mencintainya” dengan “membenci”?
Benci adalah perasaan tidak suka.
Jadi, kalau Tuhan membenci berarti dalam diri Tuhan itu terkandung perasaan tidak suka, hal ini tentu saja berlawanan dengan sifat-Nya yang Rahman dan Rahim.Jelas, tidak mungkin terjadi sifat yang saling berlawanan pada diriNya. Sifat Tuhan adalah Cinta. Oleh karena itu para ahli Tasawuf menyebut Tuhan itu sendiri “Cinta”.
_______________________________________________________
Cinta itu bukan suka!
Cinta mengandung makna karunia. Artinya, sesuatu yang dicintai niscaya mendapat perhatian atau karunia dari yang mencintai.
Kalau Tuhan mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan mendapatkan cucuran rahmat dan karunia dari-Nya. misalnya, sang hamba yang dicintai Tuhan itu akan mendapatkan perlindungan, pertolongan dan kenikmatan.
Kalau Tuhan “tidak mencintai” orang kafir, artinya Tuhan akan membiarkan si kafir itu menerima akibat perbuatan-Nya.
_______________________________________________________
Jadi, apa yang kita harapkan?
Tentu saja, rahmat dan perlindungan-Nya,
Dengan rahmat dan perlindungan-Nya, maka seorang manusia dapat terus-menerus berusaha di jalan yang benar pahamkah ngkau....???
___________________
(Tuak Lombok ilahi)

fb t l i

Abah Tuak sebelomnya saya mintak maaf dlu katanya...ya ya sy ma'afkn kamu...Menjadi Laki" itu tuak,kita harus memiliki apa aja biar ISTRI KITA PUAS katanya heuheu..
==========================
Saran saya itu ya simpel saja brow begini saja ni..
Menjadi laki laki itu harus memiliki 10 AS yang pertama Adlh..
1 Otak war_AS
2 Jagan Mal_AS
3 Pinter cari Ber_AS
4 BurungNya Ker_AS
5 Diranjang gan_AS
6 Muncratnya Der_AS
7 sekali Tancaf bikin pu_AS
8 Bikin Wanita Lem_AS
9 sukanya Merem_AS
10 bikin Istri Teriak M_AS
Udah itu saja..๐Ÿ˜‰๐Ÿ˜.
___________________
(Tuak Lombok ilahi)